Strona główna

Aktualności


 

Weź udział w badaniu ankietowym dotyczącym funkcjonowania na obszarach chronionych

Weź udział w badaniu ankietowym dotyczącym funkcjonowania na obszarach chronionych

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2012.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2012.Zadania w zakresie integracji i przeciwdziałaniu niepełnosprawności.Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku.Data publikacji ogłoszenia: 17 lipca 2012r.

 

Rozwój e-usług dla obywateli gminy Opinogóra Górna

Tytuł projektu:”Rozwój e-usług dla obywateli gminy Opinogóra Górna”Beneficjent: Gmina Opinogóra GórnaCałkowita wartość projektu w PLN 344 951,02Przyznana kwota dofinansowania w PLN 293 208,37Wkład własny beneficjenta w PLN 51 742,65Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa MazowieckiegoPriorytet II Przyspieszenie e-rozwoju MazowszaDziałanie 2.2 Rozwój e-usług "Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013"Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie:www.mazovia.eu...

 

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Realizacja projektu szkoleniowego pn.,,Wzmocnienie potencjału merytorycznego administracji samorządowej szansą rozwoju gmin wiejskich północnego Mazowsza", Działanie 5.2 ,,Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Dziecko aktorem i widzem

Dziecko aktorem i widzem

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt skierowany jest do 45 dzieciProjekt obejmuje:- przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych- zajęć teatralnych mających na celu zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej dotyczącej teatru- wyjazdy studyjne do teatru w Płocku- odbiór spektaklu warsztaty prowadzone przez zespół pracowników teatralnych- podczas wyjazdów studyjnych każdy uczestnik Projektu ma zapewnioną opiekę, wyżywienie, transport.- udział uczestników Projektu w kursie „Reakcja na stres”

 

Wiedza naszym atutem

Wiedza naszym atutem

Komisja Oceny Projektów dla Działania 9.1 pozytywnie oceniła wniosek pod względem formalnym i merytorycznym, przyznając fundusze na jego realizację w kwocie 530 605,00 zł. W związku z tym Gmina Opinogóra Górna przystępuje do realizacji projektu od 1 lutego 2009r.

 

30 - lecie Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej

30 - lecie Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej

Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej organizuje w dniu 29.06.2008r. imprezę którą, ,, Zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury’’ w kwocie 24.765 zł w ramach Programu Operacyjnego ,, Rozwój inicjatyw lokalnych”

 
Stron: 1